KicK Off Party 01 - 2,000,000 ( Backdrop + Sân Khấu)

2,000,000₫
Bao gồm:- Sân Khấu: 500,000- Backdrop: 1,500,000Các dịch vụ khác:- Âm Thanh Acoustic , Ca Sỹ: 4,500,000- Karaoke: 2,200,000 /...

TIỆC TẤT NIÊN 02 - 2,000,000 ( BACKKDROP+ SÂN KHẤU)

2,000,000₫
Bao gồm:- Sân Khấu: 500,000- Backdrop: 1,500,000Các dịch vụ khác:- Âm Thanh Acoustic , Ca Sỹ: 4,500,000- Karaoke: 2,200,000 /...

TIỆC TẤT NIÊN 03 - 2,000,000 ( BACKDROP + SÂN KHẤU)

2,000,000₫
Bao gồm:- Sân Khấu: 500,000- Backdrop: 1,500,000Các dịch vụ khác:- Âm Thanh Acoustic , Ca Sỹ: 4,500,000- Karaoke: 2,200,000 /...

TIỆC TẤT NIÊN 04 - 2,000,000

2,000,000₫
Bao gồm:- Sân Khấu: 500,000- Backdrop: 1,500,000Các dịch vụ khác:- Âm Thanh Acoustic , Ca Sỹ: 4,500,000- Karaoke: 2,200,000 /...
Hết hàng

TRANG TRÍ TIỆC CÔNG TY - 3,000,000

3,000,000₫
Bao gồm:1. Backdrop in hiflex nội dung theo yêu cầu, line bóng nay theo tone màu2. Bàn galllery trang trí...
Gọi ngay