Cá Bò Đen Nướng Mọi - Grilled Leatherjacket Fish (100gram)