TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 09 - 9,000,0000

9,000,000₫

Mô tả

Bao gồm:

- 2 khung tam giác, rèm macrame, 2 ụ hoa tươi

- Bàn Gallery: khung ảnh, hoa tươi, nến, thùng tiền, sổ kí tên

- Trang trí bàn ăn: hoa lá tươi trên bàn, khăn ăn, menu trên dĩa

Sản phẩm liên quan

TRANG TRÍ SINH NHẬT 09 - 9,000,000

9,000,000₫
Bao gồm:- Backdrop khung tam giác, 2 ụ hoa trên khung, rèm macrame- Bàn gallery gồm: hoa lá tươi, khung ảnh,...
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 09 - 9,000,0000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 09 - 9,000,0000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 09 - 9,000,0000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 09 - 9,000,0000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 09 - 9,000,0000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 09 - 9,000,0000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 09 - 9,000,0000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 09 - 9,000,0000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 09 - 9,000,0000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 09 - 9,000,0000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 09 - 9,000,0000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 09 - 9,000,0000