TRANG TRÍ TIỆC THÔI NÔI 09 - 3,000,000

3,000,000₫
Bao gồm:- Backdrop in hiflex theo yêu cầu, bóng bay theo tone màu, chibi theo yêu cầu ( 2-3 cái),...

TRANG TRÍ TIỆC THÔI NÔI 08 - 4,000,000

4,000,000₫
Bao gồm:- Backdrop 01:  khung lục giác trang trí bóng bay theo tone màu, bảng tên bé theo yêu cầu,...

TRANG TRÍ THÔI NÔI ROOFTOP 04 - 5,000,000

5,000,000₫
Bao gồm:- Backdrop voan đèn, line bóng, bảng tên - Trang trí 3 trụ - Hình chibi lớn - 1 bóng jumbo- Trang...

TRANG TRÍ THÔI NÔI 15 - 5,000,000

5,000,000₫
Bao gồm:1. Backdrop:- Backdrop tròn in hiflex theo yêu cầu, line bóng theo tone màu- Sân khấu- Chibi bé 1m1- Bảng...

TRANG TRÍ TIỆC THÔI NÔI 14 - 5,000,000

5,000,000₫
Bao gồm1. Backdrop- Cổng tròn trang trí bóng theo tone màu- Bảng thông tin tiệc - Trụ tròn trang trí (...

TRANG TRÍ THÔI NÔI 016 - 5,000,000

5,000,000₫
Bao gồm:1. Backdrop:- Rèm trắng, line bóng theo tone màu, bảng tên bé nội dung theo yêu cầu- Sân khấu-...

TRANG TRÍ TIỆC THÔI NÔI 017 - 5,000,000

5,000,000₫
Bao gồm:- Backdrop bong bóng theo tone màu- 01 chibi bé cao 1m1- 04 chibi nhỏ cao 90cm- 05 sticker...

TRANG TRÍ THÔI NÔI 011 - 5,000,000

5,000,000₫
Bao gồm:- Backdrop: Cổng lục giác trang trí bong bóng theo tone màu, bảng nội dung tiệc theo yêu cầu-...

TRANG TRÍ THÔI NÔI 07 - 5,000,000

5,000,000₫
Bao gồm: - Backdrop hiflex , dãy bóng chữ L vòng quanh backdrop , hình chibi thú- Chữ Happy Birthday và...

TRANG TRÍ TIỆC THÔI NÔI 016 - 5,000,000

5,000,000₫
Bao gồm:1. Backdrop:- Backdrop- Đèn led- 01 chibi em bé cao 1m1- 01 chibi ảnh tự chọn- 02 hashtag- 02...

TRANG TRÍ TIỆC THÔI NÔI 10 - 5,000,000

5,000,000₫
Bao gồm:- Backdrop theo tone màu- Tên bé 3D- 02 chibi 90cm- 01 chibi bé 1m1- 01 chibi tự chọn-...

TRANG TRÍ TIỆC THÔI NÔI 020 - 5,000,000

5,000,000₫
Bao gồm:- Backdrop- Bong bóng theo tone màu- Đèn led- 03 trụ bóng lưới- 02 hashtag- 01 khung ảnh bé-...
Gọi ngay