Cá Bò Da nướng Ớt Xanh - Grilled Leatherjacket Fish with chilli salt (100gram)